Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

07-04-2017

Indkaldelse til generalforsamling i LLO Region Midt

Til afdelingerne i LLO Region Midt

Dagsorden til generalforsamlingen 2017 i LLO Region Midt. Generalforsamlingen afholdes den 6. maj 2017 kl. 10:00 .

Det foregår:  3F Granhøjvej 16, 8600 Silkeborg

Traditionen tro er der morgenkaffe fra kl. 9:30.

Dagsorden

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. april 2017.

Fristen for tilmelding af delegerede er ligeledes den 28. april 2017. Dette af hensyn til bespisningen.

Forslag og tilmeldinger sendes til Regionmidt@llosilkeborg.dk.

 

Med venlig hilsen

Ole Andersen

Regionformand

 

NB: Adgang og taleret til regionsgeneralforsamlingen har, ifølge lovene for Lejernes Landsorganisation, repræsentanter fra Landsorganisationen, regionsbestyrelsen, bestyrelsesmedlemmer og delegerede fra afdelingerne i regionen. Det er dog kun de delegerede, der har stemmeret på generalforsamlingen. Hver afdeling kan til generalforsamlingen stille med 2 delegerede for afdelingen + 1 delegeret for 301- 600 medlemmer og 1 delegeret for hver yderligere 500 påbegyndte medlemmer. Beregning af antal delegerede foretages på baggrund af det foregående års medlemstal.

Læs mere…
05-04-2017

Påskelukket 10 - 17.4.2017

Sekretariatet holder påskelukket i perioden 10.04. -17.04.2017
Begge dage inkl.

God Påske!

 

Læs mere…
05-04-2017

Invitation: Rundtur i Brøndby Strand

LLO Region ØST Inviterer til Rundtur i Brøndby Strand

Tirsdag d. 9. Maj kl. 17.00

Invitationen gælder for alle medlemmer i Region Øst.

Læs mere…
04-04-2017

Nyt punkt om genhusning og lejernes rettigheder

Der er under "Lejeloven A/Z" oprettet et punkt om genhusning.

Her kan man få information om beboerrettigheder ved genhusning samt en mængde anden aktuel information.

Link til genhusning under Lejeloven A/Z

Læs mere…
30-03-2017

Bondefangeri skader det samlede lejemarked i København

Bondefangeri skader det samlede lejemarked i København

LLO ser en stigning i ulovlig høj husleje ved udlejning af boliger til udlændige, der arbejder i Danmark. Denne problematik smitter af på det samlede lejeboligmarked, da fokus på udlejning til udlendinge fjerner tilgangen til boligerne fra almindelige københavnere. Det er desuden meget svært at sænke de løbske huslejepriser. For en regulering af huslejen ved en klagesag i huslejenævnet gælder kun for lejeren der klager. Efter en fraflytning udbydes lejemålet igen til den for høje pris. 

LLO arbejder for, at vejledningen i lejekontrakterne skal nævne muligheden for at få rettet huslejen ind til det lovlige niveau gennem at få sin husleje prøvet i huslejenævnet.

Link til Tv2Lorry

Læs mere…
28-03-2017

Udlejere har allerede mulighed for at sende digital post

I en artikel med overskriften "Postkrise: Udlejere vil have lov at sende digital post", bragt i Altinget 23 marts 2017, påpeger Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark, nødvendigheden af at kunne kommunikere digitalt med lejerne og begrænsningen ved ikke at have denne mulighed. 

Men den mulighed er allerede til stede! I lejeloven og boligreguleringloven nævnes i alt 102 områder, hvor der efter fælles aftale mellem udlejer og lejer allerede nu kan kommunikeres digitalt. Der findes i de 102 områder kun to undtagelser - opsigelser samt påkrav for manglende huslejeindbetalinger - som ikke kan ske digitalt.

LLO mener, at vi skal holde hånden under de lejere, der ikke har tilstrækkelige digitale ressourcer. Det gøres konkret enten ved at:

lade parterne aftale om de vil benytte digital kommunikation (og ikke lade udlejer varsle dette ensidigt)

bibeholde beskyttelsen ved opsigelser og påkrav.

 

Det er op til Boligudvalget at overveje spørgsmålet. Her er det LLO's forhåbning, at der i udvalgets overvejelser tages hensyn til lejerne - så lejere med manglende digitale ressourcer også tilgodeses.

Link til Altinget artikel

Link til LLO debatindlæg i Altinget

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser